• Lokasyonumuz
 • Güneşlİ - Bağcılar / İstanbul
 • Çalışma Saatlerimiz
 • Pazt - Cuma : 09:00 Am - 18:00 Pm
 • Cumartesi : 09:00 Am - 14:00 Pm

BÖLÜMLERİMİZ

BÖLÜMLERİMİZ

Kulak Burun Boğaz

Tüm doktor muayenelerinin %50' den fazlası Kulak-Burun-Boğaz problemleri içindir. Kulak-Burun-Boğaz uzmanı; kulaklar, burun, boğaz ve baş-boyunla ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisi konusunda eğitilmiş bir doktordur. Kulak, burun, nazal geçiş, sinüsler, gırtlak, ağız boşluğu, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların (boyun kitleleri, tiroid, tükürük bezleri gibi) hastalıklarının tedavisi KBB nin kapsamındadır.
 
Hastanemiz, bünyesinde mevcut olan KBB muayene odası, endovizyon sistemi, odyoloji laboratuvarı ve alerji uygulamaları ile hastalarımızın hizmetindedir. 
 
 
Kulak
Dış kulak yolu ve orta kulak hastalıklarının cerrahi ve tıbbi tedavileri; Timpanoplasti, ventilasyon tüpü tatbiki, mastoidektomi, osikuloplasti, stapez cerrahisi, kepçe kulak ve kulağın iyi ve kötü huylu tümörlerinin cerrahi tedavileri.
 
Burun
Burun, burun boşluğu ve paranazal sinüsler ile ilgili yapıların cerrahi ve tıbbi tedavileri; septoplasti, konka radyofrekans cerrahisi (burun tıkanıkları) Septorinoplasti (fonksiyonel burun estetiği) Forksiyonel dakriyosistorinostomi (göz yaşı kesesi tıkanıklıkları cerrahisi) Burun ve paranazal sinüslerin kanserlerinin cerrahi tedavisi.
 
Boğaz
Ağız, dil, dudaklar, yutak, gırtlak ve üst sindirim siteminin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerinin cerrahi tedavisi ile yutma hastalıkları, ses ve ses teli hastalıklarının cerrahi ve tıbbi tedavileri bu yapının enfeksiyöz ve iltihabi hastalıklarının tedavileri; Larenksin benin ve malin hastalıkların cerrahi tedavisi (Parsiyel, total larenjektomi, mikrolarengoşirürji) ve boyun disseksiyonu (radikal, modifiye radikal) Radyofrekans Cerrahisi (horlama ve alt konka prosedürleri) Bademcik ve geniz eti operasyonları.
 
Baş-Boyun Cerrahisi
Baş boyun bölgesindeki selim ve habis oluşumların cerrahi tedavisi ve rekonstrüksiyonu; Parotis ve diğer tükürük bezi hastalıklarının cerrahi ve tıbbi tedavisi Tiroid selim ve habis hastalıklarının cerrahisi boyundaki doğumsal ve edinsel kitlelerinin tedavisi Maksillofasyal cerrahi (yüz bölgesindeki kemiklerde meydana gelen doğumsal veya edinsel deformitelerin düzeltilmesi ve travmaya bağlı kırıklarının tedavisi) çene kemiği kırıklarının tedavisi, çene eklemi hastalıklarının cerrahi tedavisi. 
 
KBB'DE YAPILAN AMELİYATLAR;
 • ODİOMETRİ(İŞİTME TESTİ ÖLÇÜMÜ)
 • ENDOVİZYON SİSTEMİ(KBB MUAYENESİ)
 • ADENOİDEKTOMİ(GENİZ ETİ AMELİYATI)
 • TONSİLLEKTOMİ(BADEMCİK AMELİYATI
 • VENTİLASYON TÜP TAKILMASI(KULAKTA SIVI BİRİKİNTİSİNİN ALINMASI)
 • SEPTUM DEVİASYONU(BURUN TIKANIKLIĞI GİDERİLMESİ)
 • ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİ AMELİYATI
 • KONKALAR R.F (LAZER UYGULAMASI)
 • HORLAMA UYKU APNE AMELİYATLARI
 • TİMPANOPLASTİ AMELİYATI
 • MASTOİDEKTOMİ AMELİYATI
 • RİNOPLASTİ AMELİYATI
 • DİREK LARİNGOLKOPİ AMELİYATI(SESTEKİ NODÜL POLİP AMELİYATI)
 • BOYUNDAKİ KİTLE AMELİYATI
 • OTOAKUSTİK EMİSYON ÖLÇÜM İLE YENİDOĞAN İŞİTME TESTLERİ

 • Kulaklarım acı ve soğuk yiyecekler tüketince çok ağrı yapıyor çok kaşınıyor sebebi ne olabilir ?
 • Kulak burun boğaz doktorunuz hangi günler ve saatlerde hastanenizde bulunmaktadır?
 • Hastanenizde kulak yıkama işlemi için ekstra ücret alınıyor mu ?
 • Geniz eti ve bademcik ameliyatının yaş sınırı nedir ve ameliyat sonrası sık hasta olunur mu?
 • Çocuğumun gündüzleri nefesi normal ancak geceleri şiddetli horlamaları oluyor. Sebebi nedir?