• Lokasyonumuz
  • Güneşlİ - Bağcılar / İstanbul
  • Çalışma Saatlerimiz
  • Pazt - Cuma : 09:00 Am - 18:00 Pm
  • Cumartesi : 09:00 Am - 14:00 Pm

BÖLÜMLERİMİZ

BÖLÜMLERİMİZ

Beslenme ve Diyet

Günümüzde doğru beslenme, sağlıklı yaşamada, büyüme ve gelişmede, hastalıklardan korunmada, hastalıkların tedavisinde altın kurallardan biri olarak kabul ediliyor. Beslenme ve Diyet Hizmetleri ünitemiz halkımıza bu anlayışla hizmet veriliyor

Yaman Cerrahi Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Hizmetleri Ünitesi, çalışmalarını, toplumda doğru beslenme bilincinin oluşmasını sağlamaya yönelik bir program çerçevesinde yürütüyor.

Bu amaçla, Beslenme Ünitesi, faaliyetlerini hasta başvurularıyla sınırlı tutmayarak daha geniş bir çevrede sürdürmeye özen gösteriyor. Doğru beslenme bilincini geliştirmek, yaygınlaştırmak, ve pekiştirmek amacıyla, hasta ve hasta yakınlarıyla yapılan birebir görüşmelerin yanı sıra, afiş, broşür, basın haberleri, konferans gibi yollarla bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

Doğru beslenme
Doğru beslenme kavramı, bireyin günlük aktiviteleri için gerekli besinlerin dengeli biçimde sağlanmasını ifade ediyor.

Ne yazık ki, günümüz dünyasında iş temposunun da baskısıyla doğru beslenme sağlanamıyor. Bu kavram genellikle “çok yemek”le karıştırılıyor. Böyle bir anlayış, beslenmeye bağlı sıkıntıları büsbütün artırıcı etki yapıyor. “Çok yemek”, sağlık açısından “yetersiz beslenme kadar,  tehlikeli sonuçlar verebiliyor.

Doğru beslenme bilincinin oluşmasıyla, öncelikle yanlışların neden olduğu sağlık sorunları ortadan kalkıyor. Yanlış beslenmenin neden olduğu sağlık sorunlarının başında şişmanlık geliyor.

Şişmanlıkta, günümüzde yaygınlaşan beslenme biçimlerinin de etkisi bulunuyor. Fast-food (ayaküstü) karın doyurma alışkanlığı, bu açıdan “sorumlu” etkenler arasında gösteriliyor.
Doğru beslenmeden söz edebilmek için, vücudun ihtiyacı olan protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerin dengeli alınması gerekiyor. Bunlar gün içinde alınan gıdalardan sağlanıyor.
Gıdaların yemek haline gelinceye kadar geçirildikleri işlemler de doğru beslenme açısından ayrı bir önem taşıyor. Doğru beslenme programının ilk adımı, gıdaların satın alınmasında atılıyor.

Beslenme zinciri; gıda seçimi, satın alınması, korunması, pişirilmesi ve yenilmesi gibi halkalardan oluşuyor.

Ancak unutmamalı ki, beslenme biçimi, bireyin genel sağlık durumuna, yaşına, cinsiyetine, yaptığı işe göre, farklılıklar gösteriyor.


Kişiye özel beslenme programları
Doğru beslenmek için, günlük alınması gereken besin değerlerinin kişiye göre belirlenmesi önem taşıyor.

Yaman Cerrahi Tıp Merkezinin Diyet Hizmetleri Ünitesi’nde, kişiye özel beslenme programları oluşturularak doğru beslenmeye destek veriliyor.

Ayrıca diyet konusunda da kişiye özel programlar hazırlanıyor. Diyet programı bilimsel verilerle ele alınarak oluşturuluyor.

Beslenme ve Diyet Hizmetleri Ünitesi, hastanemizde doktorlar tarafından tanısı konulmuş ve diyet tedavisi gerektiren diyabet, kalp hastalıkları, sindirim enzim bozuklukları, böbrek ve karaciğer hastalıkları, kanser, bebek beslenmesi, gebelik gibi durumlarda da hastanın durumuna diyet programları hazırlıyor.

Büyüme ve gelişme takibi
Doğru beslenme, hiç kuşkusuz gelişme çağındaki küçükler için son derece büyük önem taşıyor. Çocukların sağlıklı bir biçimde büyümesi için büyüme ve gelişmenin takibi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarıyla diyetisyenlerimizin işbirliğiyle sürdürülüyor.

Beslenmeye bağlı sorunlar, titizlikle araştırılarak özel programlar oluşturuluyor.

Zayıflama programı
Günümüzde şişmanlık ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ünitemizde, çoğu beslenme bozukluğundan kaynaklanan şişmanlıklar için zayıflama programları oluşturuluyor. Zayıflama programlarında dikkate alınması gereken en önemli hususun, sadece zayıflamak değil “kalıcı zayıflama” olması gerekiyor. Bu da ancak bilimsel verilerle sağlanabiliyor. Tabii ki, uygulanacak programların genel sağlık sorunlarına yol açmayacak biçimde titizlikle düzenlenmesi gerekiyor.

Yaman Cerrahi Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Hizmetleri Ünitesi, bu alanda başarıyla hizmet veriyor.

Hastanemizde şişmanlık şikayetiyle başvuran hastalara, genel sağlık durumları dikkate alınarak 1.5 aylık özel bir paket program uygulanıyor. Zayıflama programına alınan kişinin beslenme alışkanlıkları, varsa mevcut rahatsızlıkları belirleniyor ve laboratuvar tahlilleriyle genel durumuna ilişkin veriler sağlanarak  ayrıntılı bir değerlendirme yapılıyor.

Boy, kilo, yaş, cinsiyet, çalışma şartları ve özel durumlar da dikkate alınarak kendisine özel bir diyet program hazırlanıyor. Program çerçevesinde psikolojik motivasyon ve diyet eğitimine özen gösteriliyor. Ancak, istenilen kiloya gelinmesi kadar, uygun kiloda kalınması da önem taşıyor. Bu da ancak doğru beslenme alışkanlığıyla sağlanabiliyor.

Uygulanan programlarla, doğru beslenme alışkanlığının, kişide, süreklilik kazanması hedefleniyor. Bu da bir bakıma sürekli diyet anlamına geliyor. Ancak sürekli diyet, zayıflama amaçlı oluşturulan ve bir takım kısıtlamalar getiren beslenme biçimini ifade etmiyor. Bu beslenme alışkanlığı “diyetin yaşam biçimi haline getirilmesi” olarak tanımlanıyor.

Aylık kontrol diyetleriyle verilen kiloların geri alınması engelleniyor. Ayrıca fizyoterapist eşliğinde egzersiz programı çizilerek, bölgesel fazlalıkların da giderilmesi sağlanıyor.

Kilo alma programı
Fazla kilolardan kurtulmak isteyenlere göre sayıca az olmakla birlikte “kilomdan memnun değilim, kilo almak istiyorum” dilenler de oluyor.
Bunlar için de sağlıkları korunarak düzenli kilo almalarını sağlayacak özel programlar oluşturuluyor. Bu tür programlar bir takım incelemeler yapıldıktan sonra hazırlanıyor.

Yatan hastanın beslenmesi
Yataklı tedavi hizmeti alan hastaların beslenmeleri de ayrı bir önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Hizmetleri Ünitesi, Yaman Cerrahi Tıp Merkezi’nde yatan hastaların ihtiyaçları olan gıdayı almaları konusunda da mönü oluşturuyor.

Hastalar, diyet uzmanımız tarafından günde iki defa ziyaret ediliyor. Hastanın şikayetleri, tahlilleri, kişisel beslenme alışkanlıkları değerlendirilerek diyet mutfağına talimat veriliyor.
Bu doğrultuda hastaya özel beslenme sağlanıyor. Ayrıca hasta taburcu olduğunda da evde beslenme programı hazırlanıyor, hasta ve hasta yakını gerekirse kısa bir eğitimle doğru beslenme konusunda bilgilendiriliyor.

Genel tavsiyeler
Unutmayınız! Doğru beslenmeniz için;

  • İstediğiniz kadar değil, ihtiyacınız kadar yemelisiniz.
  • Çok yağlı yemekler, kızartma ve ağır tatlılardan uzak durmalısınız.
  • Alkollü içki alışkanlığınız varsa, bırakmalısınız.
  • Tıka basa karın doyurma yerine az ama yararlı besin almalısınız.
  • Fazla kilolardan kurtulmak için mucize formüle değil, kalıcı diyete ilgi göstermelisiniz.