Yaman Cerrahi Tıp Merkezi

Bizi Arayın!
0212 515 18 18

Migren Botoksu

Migren Botoksu

Baş ağrısı doktorların poliklinik yaparken en çok karşılaştığı yakınmalardan biridir hatta en sıkı deninebilir.Kendi içinde nörolojik olarak küme,gerilim,migrenoid vb ağrılar olarak sınıflandırılır.Fakat her baş ağrısına nörolojik  açıdan yaklaşmamak gerekir.Üst solunum yolu enfeksiyonundan tutunda hipertansiyondan, beyin tümörüne kadar bir çok sebepten baş ağrısı olabilir.Klinisyenin ilk yapması gereken ayırıcı tanıdır.Ayırıcı tanıda diğer sebepler elendikten sonra migren teşhis edilebilir.Bir kaç ip ucu vermek gerekirse;Baş ağrısı ile beraber kusma hissi,ışık hassasiyeti,ses hassasiyeti mevcutsa bu belirtiler tanımızı migrene yaklaştırır.Auralı migrende ise baş ağrısının başlayacağının hasta tarafından hissedilmesi durumu çok sık görülür.
Düşülen en sık yanılgılardan biride Beyinin BT,MRI gibi görüntüleme yöntemleri ile incelendiğinde halk arasında temiz çıkmasının hastalığın migren olmadığı anlamına gelmesidir ki migren hastalığında makroskobik olarak görülecek herhangi bir görüntü oluşmaz.
 Migren son zamanlara kadar devasız bir dert olarak görülmüştür.
SSRI (yeni kuşak anti depresan)ların kullanıma girmesi ile migren atak sıklığının azaltılabildiği yapılan istatistiki çalışmalar sonunda ortaya konmuştur.Fakat migreni tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi olmadığı anlaşılmıştır.
Botoks (botulinium toksini) kullanımı ilk önce estetik amaçlı başlamıştır. İlk kullanım amacı kaslarda gevşeme sağlayarak istenmeyen mimiklerin ortadan kaldırılması buna bağlı kırışıklıkların oluşumunun engellenmesi şeklinde idi. Migren hastalığında etki mekanizması ise nöropeptitlerin salınımını engellemesi,sensöriyal blokaj,meningial iritasyonu engellenemsi yanında yüz kafa ve ense kaslarının strese bağlı kasılmasından kaynaklanan beyine gönderilen sinir sıkışması impusları bombardumanının ortadan kaldırılması ile migren atağının engellenmesi şeklindedir.
Bilinmelidir ki migren hastalığı ve atak sıklığı büyük şehirde yaşayanlarda , strese yoğun maruz kalanlarda kırsal bölgede yaşayanlara oranla çok daha sıktır.

Migren botoksu kimlere uygulanabilir?

  Migren botoksu ilk olarak migren ayırıcı tanısı kesin bir şekilde ortaya konulmuş hastalara uygulanmalıdır.Sık atak geçiren, evde ağrı kesicilerle , atağı yatıştıramayan.Ayda bir iki kere hastaneye başvurmak zorunda kalan hastalarımıza diğer tedavilerin yanında uygulanmalıdır. 

Migren Botoksu Tedavi Süresi

Uygulamada başın frontal,temporal,oksipital bölgelerine boynun paravertebral kaslarına diş sıkma problemleri olanlarda massater kasına sırtta trapezius kasına belirlenmiş noktalarına 32 ayrı noktaya yüksek doz botoks zerk edilir. Dikkat edilmesi gereken nokta botoks dozunun ne az ne de çok olmasıdır. Çünkü amaçlanan kasların tamamen felç edilmesi olmadığı gibi gevşemeyi sağlayacak dozun altında da uygulama yapmamak gerekir. İlk işlemden 4-14 gün sonra atakların azaldığı gözlenir. Hastadan hastaya değişiklik göstermekle beraber ilk uygulama 4 ila 6 ay etkilidir. Hatta bazı hastalarımızda ilk uygulamadan sonra yakınmalar öyle azalır ki periyodik uygulamalara gerek kalmaz. Genellikle periyodik 3-4 botoks uygulaması sonunda kalıcı etki oluştuğu söylenebilir.
İşlem botilinium tip A ile yapılır.Litaratüre göre işlemin başarı ihtimali %80 dir. Atak sıklığı yeterince geriletilemediği durumlarda estetik amaçlı çok sık kullanılmayan botilinium toksin tip B’ye geçilerek tedavi tekrarlanmalıdır.